Volg ons
iBookstore
Android app on Google Play
Vind ik leuk
Een programma van
外星蝴蝶破茧而出
10 June 2015, shanghai

这个故事源于一颗类似太阳的恒星,它非常饥饿,狼吞虎咽地吃掉自身的氢气储备,以保持耀眼的光芒,但是终于有一天,氢用完了。

这颗恒星的贪婪开始让它付出代价,它的体型变得越来越胖,颜色越来越红。这颗恒星不断膨胀,逐渐变成了一颗庞大的红巨星。

最终这颗恒星变得太大以至于无法再束缚住它的所有气体,恒星的部分气体开始逃逸到宇宙空间中,形成一个包裹住恒星的"茧",这个茧就被称为行星状星云。

但故事没有就此终结,我们发现这个贪吃的恒星并不是孤身一人,她还有一个姐妹。她们喜欢跳舞,当她们互相绕着彼此翩翩起舞时,那个茧慢慢变成了一只蝴蝶的形状!

并不是所有的行星状星云都呈蝴蝶状,有的会形成其他我们熟悉的形状,比如泡泡、眼睛还有小丑等等。

照片中的天体让我们了解了一些行星状星云如何变成蝴蝶状的信息。要形成这样一个特殊的形状需要有来自一颗死亡恒星的大量气体,还要有一颗伴星,以及其他一些未知的因素。 

酷酷的真相

天文学家发现这个尘埃盘分布在距离这颗恒星约9亿千米之外的地方——比木星到太阳的距离稍远一些。 

Share:

Afbeeldingen

Buitenaardse Vlinder Komt uit zijn Stoffige Cocon
Buitenaardse Vlinder Komt uit zijn Stoffige Cocon

Printer-friendly

PDF File
910,6 KB
Nieuwsbrief

Cassini Scientist for a Day


Universe in a Box