"De 'Earthball' is een fantastisch hulpmiddel om over onze planeet te praten met kinderen: het combineert spelen met onderwijs!"

Cecilia Scorza, EU-UNAWE Duitsland

Flitsende lichten in de luchten van Jupiter

Röntgen-aurora (zuiderlichten) laten zich in deze afbeelding zien op de Zuidpool van Jupiter. Op Jupiter gedragen de noord- en zuidpolen zich anders.

Credit:

X-ray: NASA/CXC/UCL/W.Dunn et al, Optical: South Pole: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt /Seán Doran; North Pole: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS

Share:

Afbeeldingen

Screensize JPEG
197,1 KB

Nieuwsbrief

Cassini Scientist for a Day


Universe in a Box