"EU-UNAWE is een uniek programma, met zijn combinatie van sociale, wetenschappelijke en onderwijsdoelen."

Professor George Miley van de Universiteit Leiden, Voorzitter van EU-UNAWE

Achtergrond

In 2005 is, voortvloeiend uit een academiehoogleraarschap van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW) voor de Leidse Hoogleraar George Miley, het concept voor UNAWE in Nederland geboren. UNAWE is een internationaal programma dat kinderen in achterstandssituaties in contact brengt met inspirerende aspecten van de sterrenkunde.

Carolina Ödman werd benoemd tot de eerste UNAWE International Project Manager en dankzij een subsidie van de toenmalige minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, mevrouw Van der Hoeven, werd het UNAWE International Office opgericht bij de Sterrewacht Leiden. Met de hulp van Sarah Levin als Media Coordinator, kwam UNAWE snel tot bloei met als resultaat een netwerk van ongeveer 400 deskundigen uit 40 landen.

De doelstellingen van UNAWE zijn in overeenstemming met de VN 'United Nations Millenium Development Goals', waarin universeel basisonderwijs wordt nagestreefd, met gelijke kansen voor meisjes en jongens. En UNAWE werd een hoeksteen project van het zeer succesvolle VN-geratificeerde IAU /NESCO Internationaal Jaar van de Sterrenkunde in 2009 (IYA2009). Tijdens de IYA2009, werden duizenden UNAWE activiteiten georganiseerd in meer dan 45 landen. Bijvoorbeeld, in Venezuela werden 43 trainingen georganiseerd waarbij meer dan 1500 leraren en ruim 60 000 kinderen betrokken waren.

In 2010 veranderde veel voor UNAWE. Carolina Ödman verhuisde naar Zuid Afrika voor het Afrikaanse Institute for Mathematical Sciences ‘Next Einstein’ en over handigde het bewind aan de voormalige project coördinator van IYA2009, Pedro Russo. Later in 2010 verkreeg UNAWE een subsidie van 1,9 miljoen euro om een 3-jarig project genaamd Europese Universe Awareness (EU-UNAWE), voortbouwend op het werk van Universe Awareness (UNAWE), te financieren. Deze subsidie wordt ingezet in zes geselecteerde landen: Nederland, Duitsland, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.

EU-UNAWE is goedgekeurd door de Internationale Astronomische Unie (IAU) en is een integraal onderdeel van het IAU Strategisch Plan 2010-2020 met als titel ‘Sterrenkunde voor de ontwikkelingslanden’. Een ambitieuze blauwdruk die tot doel heeft de astronomie te gebruiken om onderwijs te bevorderen en vaardigheden en competenties te bieden in wetenschap en technologie over de hele wereld, met name in ontwikkelingslanden.

Nieuwsbrief

Cassini Scientist for a Day


Universe in a Box