Volg ons
iBookstore
Android app on Google Play
Vind ik leuk
Een programma van
Een bètaberoep, is dat wel iets voor mij?

3e klassers van Lyceum Kralingen in Rotterdam volgen een workshop over bètaberoepen

6 June 2018

Eind mei gaf Sarah Edrisy, studente Science Communication & Society van de Universiteit Leiden, een viertal workshops aan verschillende derde klassen van het multiculturele Lyceum Kralingen in Rotterdam. Dit initiatief is opgezet vanuit het het Expanding (Event) Horizons-project. Tijdens de workshops zetten de scholieren op papier wat hun beeld was van verschillende bètagerelateerde beroepen. Het doel hiervan was om te achterhalen hoe jongeren denken over deze beroepen en of ze de beroepen zelf zouden willen beoefenen. Tegelijkertijd leerden de scholieren meer over de inhoud van deze beroepen.

Het is dinsdagochtend 11:00 uur en het is al erg warm in het klaslokaal. De leerlingen van havo-klas 3A druppelen het klaslokaal binnen. De tafeltjes zijn in groepjes van vier gezet, want de leerlingen moeten samen aan een opdracht werken. Eerst geeft Edrisy een kort introductiepraatje. “Wie van jullie denkt erover om een bètaopleiding te gaan volgen na de middelbare school?” Het blijft volledig stil in het lokaal. “En wie van jullie is van plan een bèta-profiel te kiezen?” Een aantal handen gaan omhoog: de derdeklassers moeten voor het eind van het jaar hun profiel kiezen en het blijkt dat toch wel een aantal leerlingen het Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek profiel op het oog heeft.

Vervolgens start de workshop. De leerlingen krijgen een beroep, bijvoorbeeld astronoom, toebedeeld waar ze vragen over moeten beantwoorden. De vraag 'wat houdt het beroep in?' is in de meeste gevallen al een lastige en meteen worden de mobiels erbij gepakt om te googlen wat voor beroep het is. Het is de bedoeling dat de leerlingen de antwoorden visueel weergeven door erbij te tekenen. Kunstenaar Edwin Stoop van Sketching Maniacs helpt hen daarbij op weg en geeft ze voorbeelden van hoe ze makkelijk iets moois kunnen ze tekenen.

Kunstenaar Edwin Stoop helpt de leerlingen op weg met hun tekeningen

Kunstenaar Edwin Stoop helpt de leerlingen op weg met hun tekeningen

Vervolgens moeten de leerlingen iemand tekenen die het beroep uitoefent. De tekeningen lopen flink uiteen. Een groepje meiden tekent de IT-specialist als een man verstopt achter zijn computer, terwijl een ander groepje hun data-analyst tekent als een vrolijke vrouw met donkere krullen. Een andere vraag die langskomt is hoe hun ouders zouden reageren als ze dit beroep zouden gaan doen. In bijna alle groepjes wordt opgeschreven dat de ouders zeer verbaasd zouden zijn en sommige ouders ook teleurgesteld, omdat "hun kind zo geen anderen kan helpen".

Tijdens de workshop wordt het duidelijk dat veel leerlingen in deze multiculturele klas het idee lijken te hebben dat bèta-opleidingen niet voor hen zijn weggelegd. Als Edrisy aan het eind van de workshop vraagt of één van de leerlingen misschien zelf mechanisch ingenieur zou willen worden, antwoordt een van de jongens direct: "Nee, dat is niets voor mij met mijn achtergrond." Toch zien sommige klasgenoten ook kansen in de bètaberoepen en vooral het beroep astronaut vinden meerdere leerlingen interessant klinken. Als afsluiting van de workshop presenteren de leerlingen hun poster met antwoorden aan elkaar, wat sommigen wel even spannend vinden. Ze leren zo niet alleen over het beroep dat zij in hun groepje hebben besproken, maar ook over de andere beroepen. Tot slot krijgen de leerlingen allemaal een boekje mee waarin ze meer kunnen lezen over verschillende aan ruimtevaart gerelateerde beroepen die mogelijk zijn.

Leerlingen presenteren hun poster aan elkaar

De leerlingen presenteren hun poster aan elkaar

De workshops zijn een onderdeel van het NWA Expanding (Event) Horizons-project dat beoogt de inclusiviteit binnen de bètawetenschappen te vergroten. De project is opgezet op initiatief van de Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam en Nikhef en in nauwe samenwerking met VHTO (Landelijk Expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek) en ECHO (Expertisecentrum voor diversiteit). Dit project wordt gefinancierd door de Startimpuls Nationale Wetenschapsagenda van de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).

Links

Share:

Afbeeldingen

Leerlingen tekenen hun antwoorden
Leerlingen tekenen hun antwoorden
Leerlingen presenteren resultaat
Leerlingen presenteren resultaat
Kunstenaar Edwin Stoop helpt met tekenen
Kunstenaar Edwin Stoop helpt met tekenen

Nieuwsbrief

Cassini Scientist for a Day


Universe in a Box