TEMI

Teaching Enquiry with Mysteries Incorporated (TEMI) is een Europees educatief project. Het is een samenwerking tussen 13 partners uit 11 verschillende landen. De Universiteit Leiden is een van deze partners. Het team van Universe Awareness werkt namens de universiteit aan het TEMI-project. Het doel van dit project is om een nieuwe lesmethode te ontwikkelen over onderzoekend leren voor middelbare scholen: leren aan de hand van mysteries.

Mysterie

Een mysterie is een op het eerste gezicht ‘magisch’ verschijnsel, dat wel degelijk wetenschappelijk verklaard kan worden. Door eerst een demonstratie te geven van een mysterie, wekt een leraar de interesse van de leerlingen. Vervolgens vraagt hij of zij de leerlingen om zelf met een wetenschappelijke verklaring te komen voor de schijnbare magie waar ze zojuist getuige van zijn geweest. Op deze manier doen ze via onderzoekend leren wetenschappelijke kennis op. Dit heeft als voordeel dat de opgedane kennis beter wordt onthouden. Bovendien ontwikkelen leerlingen zo de vaardigheid om zelf vragen te formuleren en op een logische manier een probleem te benaderen.

Productie

De partners binnen het TEMI-project ontwikkelen mysteries in uiteenlopende vakgebieden, die docenten kunnen gebruiken tijdens hun lessen. Deze zijn allemaal gratis beschikbaar via de TEMI-website. Universe Awareness richt zich vanwege haar achtergrond met name op sterrenkundige mysteries.

Naast het produceren van mysteries, is het geven van docententrainingen een belangrijk onderdeel van het project. Tijdens deze trainingen krijgen leraren een aantal voorbeelden van kant-en-klare mysteries, leren ze hoe ze zelf een mysterie kunnen ontwikkelen en krijgen ze de fijne kneepjes van het presenteren te horen van een professionele illusionist. Een training bestaat uit twee workshops van elk vijf uur, met tussendoor gelegenheid om een mysterieles op school uit te proberen.

Helaas is het project in juli 2016 ten einde. Wilt u meer informatie over TEMI? Stuur dan een email naar nijman@strw.leidenuniv.nl.

Nieuwsbrief

Cassini Scientist for a Day


Universe in a Box