"EU-UNAWE is een uniek programma, met zijn combinatie van sociale, wetenschappelijke en onderwijsdoelen."

Professor George Miley van de Universiteit Leiden, Voorzitter van EU-UNAWE

Duostages

Bassischolen hebben binnen hun curriculum sterk de prioriteit liggen bij taal en rekenen, en zien daarbij vaak niet de mogelijkheden van sterrenkunde als een onderwijsthema. Toch is dit een wetenschap die overal om ons heen van toepassing is en die juist ideaal te gebruiken is als context waarbinnen taal en rekenen kan worden gedoceerd. Het heelal spreekt erg tot de verbeelding van kinderen met haar grootsheid en wonderlijke verschijnselen, en vormt daarmee een laagdrempelige en krachtige eerste kennismaking met wetenschap en techniek.

Veel leerkrachten hebben echter weinig basiskennis over sterrenkunde en voelen zich daardoor vaak niet zeker genoeg om dit in de klas te behandelen.

Pilot 
Daarom organiseerde en coördineerde UNAWE in het schooljaar 2009-2010 een pilot van zogenaamde duostages. Tijdens deze stages werden pabostudenten en sterrenkundestudenten aan elkaar gekoppeld om zo samen in tweetallen sterrenkundelessen te ontwikkelen en uit voeren op basisscholen - bij voorkeur in Vogelaarwijken. Uiteindelijk gingen tijdens deze pilot 16 duo’s aan de slag op basisscholen in Groningen, Arnhem, Den Haag en Utrecht (allen in Vogelaarwijken) en twee wijkcentra in Nederland. UNAWE beschouwt deze pilot achteraf als een groot succes. Ook de studenten en scholen waren zeer enthousiast.

Gouden combinatie 
Dit enthousiasme komt voort uit de zeer geschikt gebleken combinatie van een WO- en een pabostudent. Er zijn twee redenen aan te wijzen voor het succes van deze combinatie:

  • De combinatie van een sterrenkunde- en pabostudent staat garant voor kwaliteit: wetenschappelijk correct en pedagogisch verantwoord.
  • Beide stagiaires leren veel van elkaar. Sterrenkundestudenten leren om wetenschap in begrijpelijke taal uit te leggen, en ze ervaren welke voldoening het geeft om te werken met een groep enthousiaste basisschoolkinderen. Aan de andere kant ervaren pabostudenten dat wetenschap jonge kinderen fascineert en hoe ze wetenschap toegankelijk kunnen maken via laagdrempelige, hands-on oefeningen.

duo_stages

Praktijk

Tijdens een duostage oriënteert een tweetal zich eerst op de aangewezen school, en bedenkt welke aanpak daar het beste zal werken. Vervolgens ontwikkelen de twee studenten een aantal lessen en voeren deze uit in de klas samen met de leerkracht en leerlingen. Een paar voorbeelden van zo’n lessenpakket zijn een reeks lessen rond een specifiek thema (bijv. de Maan), een projectweek over sterrenkunde, of het opzetten van een sterrenkunde toneelstuk samen met de klas!

Kerntaken
Toen UNAWE in 2009 de duostages voor het eerst opzette, moest het op zoek naar geschikte sterrenkunde- en pabostudenten en basisscholen. Dit was niet altijd even gemakkelijk; alle drie de groepen hebben op het eerste gezicht een andere primaire taak.  Sterrenkundestudenten worden in principe opgeleid tot wetenschappelijk onderzoeker, pabostudenten richten zich voornamelijk op het uitleggen van de meer conventionele lesstof, en basisscholen hebben hun prioriteit liggen bij taal en rekenen.

Toch sluiten de duostages juist erg goed aan bij de kerntaken van deze groepen. Sterrenkunde bevat veel taal en rekenen, waardoor basisscholen het gemakkelijk in hun curriculum kunnen inpassen. Pabostudenten hebben er derhalve baat bij om ook het uitleggen van deze oefenstof te beheersen. En sterrenkundigen, of wetenschappers in het algemeen, hebben als taak om te zorgen dat de volgende generatie later klaar staat om hun werk over te nemen.

Toekomst
Vanwege het grote succes van de pilot, is EU-UNAWE op het moment bezig met het opzetten van een spin-off van het duostage project. Deze spin-off zal in 2013 samen met de gemeente Rotterdam en pabo worden uitgevoerd en zich richten op de Krachtwijken in Rotterdam en Den Haag. 

 

duo_stages

Nieuwsbrief

Cassini Scientist for a Day


Universe in a Box