Volg ons
iBookstore
Android app on Google Play
Vind ik leuk
Een programma van
Многото лица на нощното небе
19 February 2014, Heidelberg

За разлика от много други дисциплини, като история и математика, науката не е необходимо да се учи от книгите, вие можете просто да я изживеете. Все пак, тя изучава света около нас.

Но как да изживеем астрономията? Както всички направления в науката, като правим наблюдения. Вземете например Месие 7, звездният куп от тази снимка. Той може да бъде видян лесно и с невъоръжено око. Ще го намерите в жилото на съзвездието познато ни като Скорпион.

Казвам “познато ни” като Скорпион, защото съзвездията са като тайни агенти, имат много различни имена и персонажи в различни региони по Земята. Например в Индонезия, местните наричат Скорпиона “Наклоненото кокосово дърво”. Сред някои племена в Южна Африка то е познато като “Водна змия”.
Все пак най-сторото му познато име именно “Скорпион”. За първи път се среща в Шумерската цивилизация, която е съществувала преди 5000 години!

Интересна особеност на горната снимка е космическият прах, койтосе простира по нея. Бихме могли да предположим, че този прах е остатък от газовия облак формирал звездния куп, но в действителност това не е така.

Млечният път се е завъртял почти напълно около оста си откакто този звезден куп се е формирал преди около 200 милиона години. Движението на Галактиката е разбъркало и реорганизирало звездите и праха многократно, отделяйки и разпръсквайки праха през хилядолетията.

Cool Fact

Защо не излезете навън и не видите съзвездието със собствените си очи? Съществуват много интернет сайтове, които ще ви покажат какво има на нощното небе над вас. Един пример е следният уеб-адрес http://neave.com/planetarium/.

Share:

Afbeeldingen

De vele gezichten van onze sterrenhemel
De vele gezichten van onze sterrenhemel

Printer-friendly

PDF File
1,3 MB
Nieuwsbrief

Cassini Scientist for a Day


Universe in a Box